BrightMH Forums

Full Version: Problem z włączeniem gry
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam!
Pobrałem, zpatchowałem gra nie działa. po kliknięciu start po prostu nic się nie dzieje. Przeglądnąłem większość tematów gdzie gracze mieli taki problem próbowałem już wszystkiego i dalej nie działa :/. poprawnie zainstalowałem patch w odpowiednim folderze, pakiety te od microsoftu także są zainstalowane, próbowałem zmieniac opcje w grafice i dalej nic, odpalałem także jako administrator.